Proyectos ejecutados

ACCIÓNS FORMATIVAS DIRIXIDAS ÁS PERSOAS TRABALLADORAS DESEMPREGADAS NA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA (AFD) 2018/2019

LOGO organiza ach
xacobeomitycXunta de Galicia CEE
NOVAS TECNOLOXÍAS: DINAMIZACIÓN PARA A IGUALDADE

2010
LOGO organiza ach
plan avanzamitycXunta de GaliciaCEE
XORNADAS DE SOFTWARE LIBRE: INTERNET SEGURO

2010
LOGO
LOITA CONTRA A POBREZA E A EXCLUSIÓN SOCIAL - FUNDACIÓN LA CAIXA

2010
LOGO
LINGUA GALEGA E LINGUA CASTELÁ PARA INMIGRANTES

2010
LOGO
JORNADA: “O MOBBING: ACOSO LABORAL DA MULLER NO ÁMBITO DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA”

2009

Programa de actividades formativas no eido da inmigración para o territorio da Comunidade autónoma de Galicia

2009

GALICIA ACOLLE EN IGUALDADE: Xornadas de formación, información e sensibilización no ámbito da violencia de xénero para a poboación inmigrante de Galicia

2009

XORNADAS DE SOFTWARE LIBRE

2008 / 2009

PLAN AURORA 2008 Empleo femenino. XUNTA DE GALICIA.

2007 / 2012


SERVIZO PÚBLICO DE EMPREGO.

LOGO
PROXECTO: SERVICIO DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA

2007


PROYECTO “MULLER PORQUE SÍ”. XUNTA DE GALICIA: reducción de las desigualdades por razón de sexo con la incorporación de las mujeres al conjunto de actividades y ocupaciones.

2006 / 2007


PROYECTO FORIET (Formación para el Impulso del Empleo Transfronterizo). XUNTA DE GALICIA-IFEP PORTUGAL.