Última fase do programa “Novas Tecnoloxías: dinamización para a igualdade”

A Xunta de Galicia, dende a Secretaría Xeral da Igualdade, e a Secretaría Xeral de Emigración, en colaboración coa Asociación de Centros Homologados, pon en marcha a última fase do programa “Novas Tecnoloxías: dinamización para a igualdade”.

Coa intención de dar continuidade ao labor emprendido coas xornadas de formación en materia de igualdade de xénero dirixidas á poboación inmigrante de Galicia, creamos un espazo de comunicación e intercambio en Internet.

Constitúese como un foro de debate no que se poidan poñer en común experiencias, así como achegar propostas, transmitir demandas, e inquietudes, relacionadas coa temática "inmigración e muller".

A devandita ferramenta estará aberta á participación tanto do persoal ao servizo da Administración e Entidades Públicas, como as asociacións, ONG e outros colectivos que traballen neste ámbito.

O programa rematará coa elaboración dun documento que aglutine as achegas conxuntas realizadas, que será presentado á Secretaría Xeral da Igualdade e á Secretaría Xeral de Emigración, co fin de que poida ser tido en conta á hora de planificar futuras actuacións.